13 januari, 2023

Kategoriserat i: , , ,

Reducera dina molnkostnader!

Intresset gällande molnkostnader har ökat kraftigt den senaste tiden och vi har i denna bloggpost försökt belysa de vanligaste frågeställningarna och hur dessa kan adresseras.

  1. Är det värt besväret att se över våra molnkostnader?
  2. Betalar vi för mycket för våra nuvarande molntjänster?
  3. Hur vet vi att vi har rätt molntjänster?
  4. Hur går vi till väga för att reducera våra molnkostnader?
  5. Hur vet vi att vi har rätt supportupplägg?

1. Är det värt besväret att se över våra molnkostnader?

Svaret på denna fråga är givetvis högst individuell, men om vi håller oss till lite kända nyckeltal så kan vi om inte annat svara på den på ett övergripande sett.

Den generella IT-budgeten är normalt 2,6% av omsättningen och den genomsnittliga andelen för molntjänster är 5,7% samtidigt som andelen molntjänster beräknas växa med 18,8% kommande år. Vi i Sverige är normalt klassade som ”early adopters” så det är rimligt att anta att våra tal för molnkonsumtion är markant högre än så och molnkostnaderna en signifikant budgetpost.

Generellt brukar en genomgång med tillhörande optimering innebära en besparing på mellan 10–30%, men då skall vi komma ihåg att det är en löpande besparing över tid, så det behövs inte så speciellt hög konsumtion för att detta skall löna sig.


2. Betalar vi för mycket för våra nuvarande molntjänster?

Det enkla svaret på frågan är att om ni inte aktivt förhandlat rabattstruktur, bindningstid, reserverade instanser eller sett över eventuell överkonsumtion de senaste 18 månaderna så betalar ni förmodligen för mycket för era molntjänster.

Till detta finns en parameter till och det är tillverkarnas prisjusteringar eller förändringar i prismodell som gör det extra viktigt att agera inför vissa brytdatum. För att inte missa dessa tillfällen behövs en partner som är proaktiv.

”Exempelvis har Microsoft nyligen annonserat en prishöjning från 1 april 2023 i Sverige på 15% baserat på USD utvecklingen. Prishöjningen drabbar alltså inte bara Sverige utan alla länder som inte har USD som standardvaluta, även om vi i Sverige drabbas hårt.”


3. Hur vet vi att vi har rätt molntjänster?

Även här är det enkla svaret att om ni konsumerat molntjänster mer än 18 månader och inte aktivt genomfört några förändringar för att matcha aktuellt utbud med era behov så finns det vanligtvis stora besparingar att göra.

De vanligaste effektiviseringarna kommer från infrastrukturella förändringar som att exempelvis;

  • Tjänstefiera i stället för migrerad ”legacy”.
  • Identifiera funktioner och resurser som inte längre används för att sedan kontrollerat avveckla dessa.
  • Matchning av användare och tjänster för att säkerställa att rätt tjänster allokeras till rätt användare och att inga onödiga tjänster ligger kvar på inaktiva konton.
  • Korrekt dimensionerade instanser med tillhörande reservationer.

Vanligtvis ger dessa åtgärder minst 10% i löpande besparing samtidigt som insatsen är minimal. Dock är molntjänster ”evergreen” och kommer kontinuerligt med nya och förbättrade tjänster. Därför är det viktigt att se dessa förändringar som ett ständigt pågående projekt och inte en ”one off” insats.


4. Hur går vi till väga för att reducera våra molnkostnader?

Som en del av vårt erbjudande för ”Cloud Cost Control” genomför vi normalt dessa utredningar i Workshop format tillsammans med er och produkten är en rapport där det klart och tydligt framgår vilka åtgärder som kan vidtas och vilka besparingar de skulle innebära för er.

Beroende på er uppsättning och komplexitet tar en Workshop mellan 2–4 dagar och sträcker sig över 1–2 veckor i kalender. Ca 50% av tiden sker tillsammans med er och resterande är analys och rapportskrivning. I rapporten så listas potentiella åtgärder med gradering med avseende på hur enkelt det är att genomföra åtgärden.

Efter slutrapporten kan ni själva välja att genomföra valda åtgärder eller om ni vill ha vår hjälp eller stöd för att så snabbt som möjligt få besparingarna på plats. Vi hjälper även till med att utarbetat er kostnadsstrategi för molnet, såsom KPI:er för att övervaka kostnaden.


5. Hur vet vi att vi har rätt supportupplägg?

Beroende på tillverkare och tjänst ser supportuppläggen lite olika ut och det är inte ovanligt att partners skapar specialanpassade supportupplägg vilket gör en benchmark gällande pris / prestanda relativt komplex.

Supportupplägget är en del av vår Workshop för ”Cloud Cost Control” där går vi igenom ert befintliga upplägg i relation till verksamhetens behov och krav för att belysa eventuella skillnader och alternativ.

”Vi på House of Clouds förespråkar transparens och har därför tagit fram en supportplan för 24 x7 x365 support som är både tydlig och kompetent samtidigt som den är inkluderad utan extra kostnad för kunder med högre konsumtion. Support kan även köpas till som ett tillägg för kunder med något lägre konsumtion, men som önskar samma säkerhet som större företag.”

Vill du veta mer om hur du kan reducera dina molnkostnader? Då är det bara att kontakta oss för en inledande diskussion!

Skrivet av Mathias Ahlm